இந்தியாவில் உள்ள சட்டமியற்றுபவர்கள் பிட்காயினை இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியத்தால் (செபி) கட்டுப்படுத்தும் ஒரு 'சொத்து' என வகைப்படுத்த விரும்புவதாக கூறப்படுகிறது, உள்ளூர் தினசரி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகையின் அறிக்கையின்படி.
The post இந்தியா விரைவில் பிட்காயினை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 'சொத்து' என வகைப்படுத்தலாம் appeared first on CryptoSlate.
மேலும் படிக்க